“Đội mũ xinh bảo vệ chúng mình”

Ngày hội nuôi heo đất giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn mua BHYT năm 2019

TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI TRẺ THƠ NĂM 2018

Trường TH Thanh Mỹ 1 tham gia ngày hội giao lưu học sinh Tiểu học năm học 20118-2019

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r